Albisteak

ITSASONDOKO ERROTA FRONTOIAREN IRISGARRITASUNA OBRAREN LIZITAZIOA

ITSASONDOKO ERROTA FRONTOIAREN IRISGARRITASUNA OBRAREN LIZITAZIOA
 
 
Maiatzak 7an amaitu da, goian aipatutako obraren lizitazioan proposamenak aurkezteko epea.
 
Kontratazio mahaiak 1.kartazala jarraian zehazten den egunean irekitzea erabaki du:
 
MAIATZAK 14, goizeko 11,30etan.
 
Eta interesatu guztiei horren berri ematen zaie dagokion ondorioetarako.

ITSASONDOKO ERROTA FRONTOIAREN IRISGARRITASUNA

ITSASONDOKO ERROTA FRONTOIAREN IRISGARRITASUNA izeneko obraren kontratazioa sinplifikatutako prozedura ireki bidez kontratatzeko prozedura eta pleguak bideratzea erabaki du Itsasondoko Udalak 2018ko apirilaren 16ean egindako udal osoko bilkuran.

Obrak 402.011,25 eurotako inportea dauka bez barne.

 

Kontratazioan parte hartzeko pleguak eta proiektua Eusko Jaurlaritzako Kontratazio profilean eta Itsasondoko udaletxean eskuratu daitezke.

 

Proposamenak aurkezteko azken eguna 2018ko maiatzak 7a eguerdiko 14:00etan.

APIRILAK 9- BATZAR PARTEHARTZAILEA HIRI ANTOLAKETA ALDAKETA PUNTUALA

2010ko uztailaren 29an Itsasondoko Hirigintza Plan Orokorra onartu zen. Bertan urbanizagarri den eremu industrial baten garapena zehazten zen. Garapen hau aurrera eramatea ez da posible izan, baina Beko-kaleko eremuan sortzen diren zirkulazio eta aparkamendu arazoak zuzentzearren, Plan Orokorrean urbanizagarri bezala kalifikatutako eremuko zati batean, Beko kaleko arazoak zuzenduko dituen errotonda eraikitzea planteatu da. Errotonda hori eraikitzeko ezinbestekoa da lehenik arauen aldaketa egitea.
 

Orriak