Bibliografia

BIC-GALICIA, E. T. S. I. MINAS DE VIGO: La industria de la pizarra en Galicia, Vigo (Consellería de Industria e Comercio de la Xunta de Galicia), 1997

BUSTINDUY y VERGARA, Nicolás de: Guipúzcoa en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, Donostia (Pronbitziako inprimategia), 1888

CARRERAS i CANDI, Francesc (zuz.): Geografía General del País Vasco Navarro, 1911-1925

Estadística minería y metalurgia de España. Año 1952, Madril (Industria Ministerioa. Meatzeen eta erregaien zuzendaritza okorra), 1953

GARCÍA BASTANTE, Fernando: “La industria de la pizarra en España” [<http://webs.uvigo.es/bastante/PDF/INDUSTRIA.pdf> kontsulta 2010/07/02]

GARCÍA DE CELIS, Alipio; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ana M.ª; REDONDO VEGA, José M.ª: “La explotación de pizarras ornamentales en Castilla y León”, Eria, 1993, 251-264 or.

GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan: “Una antigua fragua de Itsasondo”, Eusko Ikaskuntza, 2007

[<http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/jgl/61141168.pdf> kontsulta 2010/09/10]

HERRERAS MORATINOS, Beatriz; ZALDUA GOENA, Josune: "Meatzaritza Goierrin (1850-1950): aztarnak", in II. Gerriko Ikerlan - Sariketa, Goierriko Euskal Eskola / Maizpide Euskaltegia, Gasteiz (Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zertzu Nagusia), 1991, 83-137. or.

IBAI-ERTZ: “Atzo eta gaur. Errota”, Diario Vasco, 1989ko abuztuak 29

IBAI-ERTZ: “Gure artean. Arbeletik boligrafora”, Diario Vasco, 1996ko otsailak 7

IBAI-ERTZ: “Gure artean. Elektrizidadea”, Diario Vasco, 1996ko otsailak 7

KORTABITARTE EGIGUREN, Irati; ZUBIA GALLASTEGI, Bego: “Mahai bihurtzen den harria”, 2006 [<http://www.zientzia.net> kontsulta 2008/01/12]

Mapa de rocas industriales. Hoja 5-12 (Bermeo-Bilbao). Espainiako Geologia eta Meatzaritza Institutua, Madril, 1974

MATÍAS RODRÍGUEZ, Roberto: “La minería subterránea de pizarra”, Energía y minas, 3. zkia., 2006, 6-12 or.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Xosé Antón: “La industria de la pizarra en la comunidad de Castilla y León”, III Congreso de Economía Regional de Castilla y León, Segovia, 1992, 331-346 or.

SILVÁN, Leandro: Las villas de la unión del río Oria: Legorreta, Isasondo, Alzaga, Arama, Gainza, Zaldivia, Donostia (Udal Aurrezki Kutxa), 1974

SUQUÍA, José Mª de: Alzaga, Arama, Gainza, Isasondo y Legorreta, Donostia (Donostiako Aurrezki Kutxa), 1975

URDANGARIN, Carmelo; IZAGA, José Mª: Quince oficios mineros, Bilbo (Euskal Herriko Meategietako Ingeniari Teknikoen Elkargoa), 2002

Hemerotekako iturriak

El Fuerista

La Voz de Gipuzkoa