Auzo eta baserriak

GOIERRI AUZOA
Otaizabal baserria
Itsasaga baserria
Sarobe Berri baserria
Sarobe baserria
Ioiaga baserria
Artetxe baserria
Iraola Etxeberri baserria
Iraola Erresea baserria
Iraola Txiki baserria
Iraola Berri baserria
Izarre Bekoa baserria
Izarre Goikoa baserria

HERRIGUNEA
Iturbe baserria
Iturburu baserria
Olasagasti baserria
Mendibil baserria
Kanpos Enea baserria
Bengoetxe baserria
Sorabil baserria
Mujika baserria
Iturrioz baserria
Azubi baserria

SAN JUAN AUZOA
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

URKIA AUZOA
Aurretxe baserria
Domingotegi baserria
Olate baserria
Garaikoetxea baserria
Azkartegi baserria
Saletxeberri baserria
Gurutze Aurre baserria
Urkigoena baserria
Urkigoenazpi baserria
Lasarte baserria
Lasarte berri baserria
Bekoetxe baserria
Zubik Errota baserria (BEHEKO ERREKA)
Zubin Bekoa baserria (BEHEKO ERREKA)
Lizardi Bekoa baserria (LIZARDI)
Lizardi Azpikoa baserria (LIZARDI)