ITSASONDOKO UDALEKO ZERBITZU ANITZEKO AGUAZIL LAGUNTZAILE LANPOSTUA HORNITZEKO HAUTAKETA PROZESUA

ITSASONDOKO UDALEKO ZERBITZU ANITZEKO AGUAZIL LAGUNTZAILE LANPOSTUA HORNITZEKO HAUTAKETA PROZESUA
 
LEHEN ARIKETA (2019-11-28)
PROBAREN  BEHIN BETIKO EMAITZAK
Proba gainditu duten izangaiak
35775246 B, 15,6 puntu
44161269-G, 15,6 puntu
72679206-B, 14 puntu
35773660-N, 14 puntu
72477182-L, 13,6 puntu
72453369-B, 13,6 puntu
44167192-Q, 13,2 puntu
72453994-S, 13,2 puntu
34101791-J, 12,8 puntu
44155107-Y, 12,8 puntu
72524311-K  , 11,6 puntu
72513870-E, 11,6 puntu
44150172-Q, 11,6 puntu
72490005-P, 10,8 puntu
 
 
Proba gainditu ez dute izangaiak:
 
34088224-Q
44167217-H
34101803-W
72480740-N
44619210-S
72545964-P
44127980-L
15944609-C
72511906-T
                                           
OHARRAK
Galdetegiko 27 galderaren erantzunari dagokionez, 27B eta 27C erantzunak zuzenak izan daitezkeela ondorioztatu denez, honako erabakiak hartu dira:
Erantzuna 27 B edo 27C erantzun duten izangaiei, erantzuna ontzat ematea.
Galdera erantzun gabe utzi dutenei edota gaizki erantzun dutenen kasuan, baliogabe utzi eta galdetegiko 51. Galderarekin ordezkatzea.
Emaitza hauen berri Itsasondoko udaleko iragarki taulan eta udal web orrian argitaratuko da.

Bigarren ariketaren data,  datorren ABENDUAREN 12AN, goizeko 9etan izango dela.
 
Itsasondon, 2019ko abenduaren 5ean
Epaimahaiburua
 
Beñat Mendiburu Valles