MEMORIA TAILERRA | iraila

Oroimena lantzeko tailerrak aurrera jarraitzen du. 60 urtetik gorako herritarrentzat da eta doakoa.
Ondorengo helburu eta onurak ditu: bizi-kalitatea hobetzea, etorkizunean eman daitezkeen nahasteak aurrezaindu edo atzeratzea eta gaitasun kognitiboen galera aurrezaindu edo atzeratzea, gaitasun horiek estimulatzera zuzenduriko teknikak erabiliz.

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO GOI MAILAKO ARKITEKTO LANPOSTUA, BOSTGARREN ARIKETAREN DEIALDIA

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO
GOI MAILAKO ARKITEKTO
LANPOSTUAKHORNITZEKO
HAUTA-PROZESUA

PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS DE ARQUITECTO/A SUPERIOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE ITSASONDO Y LEGORRETA

 

BOSTGARREN ARIKETA
EUSKARAREN 4. H.E.

QUINTO EJERCICIO
4. P.L. EUSKERA

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO GOI MAILAKO ARKITEKTO LANPOSTUA, LAUGARREN ARIKETAREN EMAITZAK

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO
GOI MAILAKO ARKITEKTO
LANPOSTUAK HORNITZEKO
HAUTA-PROZESUA

PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS DE ARQUITECTO/A SUPERIOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE ITSASONDO Y LEGORRETA

 

LAUGARREN ARIKETA
(2017/07/21)

CUARTO EJERCICIO
(21/07/2017)

 

Orriak