Enirio-Aralarko larre-sailetan libre geratu diren 8 txabolen esleipenerako lizitazio publikoaren deialdia

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragan otsailaren 25ean argitaratu zen datorren larrealdiari begira, Enirio-Aralarko larre-sailetan libre geratu diren 8 txabolen esleipenerako lizitazio publikoaren deialdia, presazko izaeraz.
 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/25/c2100988.pdf
 
Hori guztia dela eta, segidan aipatzen diren txabolen erabilera pribatiborako emakidaren lizitazio publikoari ekin zaio:
Txabola                                    Kanona                                    Fidantza                                          Gehienezko artaldea
 
Ariñate 1                                   205,77 €                                     300 €                                                         500
Intzentsaro 1                            205,77 €                                     300 €                                                          500
Pagabe 2                                  172,40 €                                     300 €                                                         500
Latosa 3                                    83,41 €                                      300 €                                                          500
Pardeluts 2                                83,41 €                                      300 €                                                         500
Zotaleta 1                                172,40 €                                      300 €                                                         500
Zotaleta 2                                172,40 €                                      300 €                                                         500
Zotaleta 3                                205,77 €                                      300 €                                                         500
 
 
Kontzesioaren iraupena: 10 urte
 
Mankomunitatearen egoitza Ordiziako Udala den arren, Mankomunitatea osatzen duten gainerako 14 udalerrietan ere eskaerak aurkezteko aukera dago, eta baita dokumentazioa eskuratzekoa ere. Horregatik helarazten dizuegu beharrezko informazioa:
 
Espedientearen erakusketa:
 
Ordiziako udaletxeko Bulego Teknikoan, Kale Nagusia 24 – 3. solairuan, lanegunetan, goizeko 9:00etatik 13:00etara eta deialdia iragartzen denetik lizitazio egunera bitarte.
Txabolen erabilpen pribatiboaren kontzesiorako klausula administratibo partikularren plegua
 
Txabolen erabilpen pribatiboaren kontzesiorako klausula administratibo partikularren plegua:
 
Eskuragarri dago Mankomunitatearen egoitza den Ordiziako Udaletxeko idazkaritzan edo/eta baita  Enirio-Aralarko Mankomunitatea osatzen duten gainerako 14 udalerrietako edozein udaletxetan ere (Abaltzisketa, Altzaga, Amezketa, Arama, Ataun, Baliarrain, Beasain, Gaintza, Ikaztegieta, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Orendain eta Zaldibia). Era berean, eskuragarri dago Mankomunitatearen webgunean ere:
 
https://www.enirioaralar.eus
 
Proposamenak aurkeztea:
 
Lehiaketan parte hartu ahal izateko, Mankomunitatearen egoitza den Ordiziako Udaletxeko idazkaritzan edo Enirio-Aralarko Mankomunitatea osatzen duten gainerako 14 udalerrietako edozein udaletxetan (Abaltzisketa, Altzaga, Amezketa, Arama, Ataun, Baliarrain, Beasain, Gaintza, Ikaztegieta, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Orendain eta Zaldibia)  aurkeztu beharko da proposamena, goizeko 9etatik 13:00ak arte.
 
Proposamenak postaz ere aurkeztu izan ahalko dira. Kasu hauetan posta-bulegoan jarritako data hartuko da baliokotzat.
 
Baldintza Administratiboen Pleguko eranskinetan jasota dauden ereduen arabera aurkeztuko dira proposamenak:
 
8. Artikulua.- Proposamen eta agiriak.
 
Proposamena sobre itxi batean aurkeztu beharko da, azalean ondorengo hau jarriz:
 
"................TXABOLAREN ERABILPEN PRIBATIBOAREN KONTZESIORAKO EGITEKO LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA".
 
Kartazalean, behar den moduan sinaturiko proposamen ereduaz gain (I Eranskina), ondorengo dokumentuak sartu behar dira:
a) Administrazioekin kontratatzea ezinezko egiten duten kasuetan ez egotearen zinezko aitorpena. (II. Eranskina)
b) Eskatzailearen N.A.N.aren fotokopia.
c) Edukitzea agintzen den artabere kopuruaren frogagiria.
d) Nekazaritza Erregimen Berezian alta emanda egotearen ziurtagiria, edo behar denean alta hau emateko konpromezuaren, eta Plegu Partikular Espezifikoaren arabera eskatu daitezkeen gainontzeko agiriak.
e) Hautaketarako lehentasun irizpideak aplikatu ahal izateko, eskaria egiten duenaren egoeraren frogagiri egokiak. (III. Eranskina)
f) Errolda agiria, Ordenantzaren 38 artikuluaren ondorioetarako, hau da, Mankomunitatea osatzen duten herrietako artzainek lehentasuna izango dutela txabolak esleitzerakoan.
 
Proposamenak aurkezteko epea:
 
Epea hogei egunekoa izango da, deialdi iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Alegia, otsailaren 26tik zenbatzen hasita, 20 eguneko epearen azken eguna martxoak 17a litzateke.
 
Proposamenak irekitzea:
 
Proposamenak Ordiziako Udaletxeko Pleno Aretoan irekiko dira, hauek aurkezteko epea amaitu eta hurrengo lanegunean, hots, martxoak 18, osteguna, eguerdiko 12:00etan. Irekiera ekitaldia publikoa izango da, Mankomunitateko Lehendakariren eta Idazkariaren aurrean, zeinak ekintza honen fedea emango duen.