BUZONEO LANETARAKO LAN POLTSA

ITSASONDOKO UDALEKO ITSASONDO 2.0 ALDIZKARIA BANATZEKO INTERESATUEN LAN POLTSAREN OSAKETA
 
Urtean zehar Itsasondo 2.0 aldizkaria edo beste zenbait buzoneo direnean,  langileen behar puntualak kubritzeko lan poltsa sortzea erabaki da. Lan poltsaren funtzionamendu araudia ere onartu da.
Kontratatua izateko ezinbesteko baldintzak izango dira:
18 urte beteta edukitzea
Langabezian egotea
Itsasondon erroldatuta egotea eta bertan bizitzea.
Interesaturik zaudetenok izena eman ahal izango duzue udaletxean datorren URRIAREN 22ª bitarte.
Itsasondon, 2020ko urriaren 14ean.
Udala