NAGUSIA 7KO 2. SOLAIRUKO ETXEBIZITZA ERRENTAN EMATEA

2018ko maiatzaren 28an egindako bileran Udal Plenoak ahobatez Nagusia 7ko 2. pisuan koka­tzen den Udalaren jabe­tzako etxe­bizi­tza errentan emateko baldin­tza plegua onartu zuen.  
Informazio gehiago ondorengo pleguan edo udaletxera deituz.